Mansuroğlu Mah. 288/3 Sok. No: 1 Selvili 2 Apt. A Blok K: 5 D: 19 Bayraklı / İzmir
+90 (232) 464 80 00
info@sakaryaalgan.com

Okulların Kapalı Olduğu Dönemde Özel Okul Ücretleri Talep Edilebilir Mi?

Okulların Kapalı Olduğu Dönemde Özel Okul Ücretleri Talep Edilebilir Mi?

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından yapılan açıklamada ülke genelindeki bütün okulların 16 Mart 2020’den itibaren 30 Mart 2020’ye kadar tatil edildiği ifade edilmiştir. Bu sürede uzaktan eğitim yapılacağı belirtilmekle birlikte henüz uzaktan eğitim başlamamıştır.

Bakanlık tarafından verilen kararın veli ile özel okul arasında akdedilen sözleşmeye etkisinin ne olacağı açıklığa kavuşturulmamıştır. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 136. maddesi sözleşmelerde ifa imkansızlığını düzenlemektedir. Hüküm şöyledir:

“Borcun ifası borçlunun (özel okul) sorumlu tutulamayacağı sebeplerle imkânsızlaşırsa, borç sona erer (eğitim verme borcu). Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde imkânsızlık sebebiyle borçtan kurtulan borçlu (özel okul), karşı taraftan almış olduğu edimi (önceden tahsil edilen eğitim ücreti) sebepsiz zenginleşme hükümleri uyarınca geri vermekle yükümlü olup, henüz kendisine ifa edilmemiş olan edimi (aylık tahsil edilemeyen ücretler) isteme hakkını kaybeder. Kanun veya sözleşmeyle borcun ifasından önce doğan hasarın alacaklıya yükletilmiş olduğu durumlar, bu hükmün dışındadır. Borçlu ifanın imkânsızlaştığını alacaklıya gecikmeksizin bildirmez ve zararın artmaması için gerekli önlemleri almazsa, bundan doğan zararları gidermekle yükümlüdür.”

TBK m. 136 temel alındığında özel okulların, hizmet verilmeyen sürelere ilişkin önceden aldıkları ücretleri aldıkları tarih itibarıyla işletilecek olan yasal faiziyle birlikte velilere iade etmeleri; velilerin ödemedikleri taksitlere ilişkin olarak bu hükme dayanmak suretiyle ödeme yapmamaları yerinde olacaktır.

*Bu makalede yer alan sorunlardan herhangi birini ayrıntılı olarak tartışmak isterseniz bizimle irtibata geçmenizi rica ederiz. 

**Bu makale hukukî sorunlar ve gelişmeler hakkında genel bilgi vermektedir. Belirli bir hukukî tavsiye sunmayı amaçlamamaktadır.