Mansuroğlu Mah. 288/3 Sok. No: 1 Selvili 2 Apt. A Blok K: 5 D: 19 Bayraklı / İzmir
+90 (232) 464 80 00
info@sakaryaalgan.com

Yayınlarımız

Okulların Kapalı Olduğu Dönemde Özel Okul Ücretleri Talep Edilebilir Mi?

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından yapılan açıklamada ülke genelindeki bütün okulların 16 Mart 2020’den itibaren 30 Mart 2020’ye kadar tatil edildiği ifade edilmiştir. Bu sürede uzaktan eğitim yapılacağı belirtilmekle birlikte henüz uzaktan eğitim başlamamıştır. Bakanlık tarafından verilen kararın veli ile özel okul arasında akdedilen sözleşmeye etkisinin ne olacağı açıklığa kavuşturulmamıştır. 6098 sayılı Türk Borçlar…
Read more

Belediyeler Tarafından Gerçekleştirilen Hukukî El Atma İşlemine Karşı Hangi Yollara Başvurulabilir?

Belediyeler gerçek ya da tüzel kişilere ait taşınmazların imar planında kullanım amaçlarını (çocuk bahçesi, yol alanı vs.) değiştirebilmektedir. Bu hukukî el atma olarak karşımıza çıkmaktadır. Hukukî el atma işleminin tesis edilmesi hâlinde, maliklerin mülkiyet hakkı kısıtlanmış olduğundan, uzlaşma talebiyle belediyeye başvuruda bulunulması mümkündür. Uzlaşma talebi, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun Geçici Madde 6’da düzenlenmiştir. Hukukî el…
Read more

Mavi Kart Sahiplerinin Nüfus Kayıtlarına Konan Şerhlerin Kaldırılması İçin Neler Yapılabilir?

Ülkemizde 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun (“TVK”) 25. maddesi uyarınca Türk vatandaşlığından çıkma izni isteyen vatandaşların belirli haklardan yararlanabilmeleri için “mavi kart” isimli resmî belge tanzim edilmesi düzenleme altına alınmıştır (TVK m. 28). Mavi kartla sahip kişiler, milli güvenliğe ve kamu hizmetine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, Türk vatandaşlarına sağlanan birçok haktan faydalanabilmektedir. Ülkemizde, yakın…
Read more

Klinik Psikologların İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Almaları Gerekir Mi?

Belediyeler, son zamanlarda, yetki sınırları dâhilinde faaliyet gösteren psikologların muayenehanelerinde sıklıkla denetimler yaptıkları ve bu denetimlerde işyeri açma ve çalışma ruhsatının varlığını sorguladıkları ve aleyhe işlem tesis ettikleri görülmektedir. Klinik psikolog, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun (“TST”) Ek Madde 13’e göre “psikoloji veya psikolojik danışma ve rehberlik lisans eğitimi üzerine…
Read more

“İltisak” ve “İrtibat” Terimine İlişkin Düzenlemenin Uygulanabilirliği Üzerine Düşünceler

12.07.2017’de 30122 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun (“OHAL Komisyonu”) Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar başlıklı tebliğin 14. maddesi, OHAL Komisyonu’nun hangi esasları temel alarak inceleme yapacağını belirlemektedir. Bu hükmin ilgili kısmı şöyledir: “Komisyon, incelemelerini terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum…
Read more

Bylock Programı Hukuka Uygun Elde Edilmiş Bir Delil Midir?

FETÖ/PDY terör örgütüne ilişkin düzenlenen iddianamelerde şüphelilerin üzerlerine kayıtlı telefon hattının takılı olduğu cep telefonlarına Bylock isimli haberleşme programını yükledikleri iddiasına yer verilmektedir. Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 14 Temmuz 2016 tarih ve 1443/4758 sayılı kararında Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Bylock uygulamasına ait sunucular üzerindeki veriler ile uygulama sunucusunun ve IP adreslerinin satın alındığı, e-posta adreslerinin…
Read more

Okulların Kapalı Olduğu Dönemde Özel Okul Ücretleri Talep Edilebilir Mi?

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından yapılan açıklamada ülke genelindeki bütün okulların 16 Mart 2020’den itibaren 30 Mart 2020’ye kadar tatil edildiği ifade edilmiştir. Bu sürede uzaktan eğitim yapılacağı belirtilmekle birlikte henüz uzaktan eğitim başlamamıştır.

Mücbir Sebebin Varlığı Durumunda Çek İbrazı

Dünya genelinde ortaya çıkan Koronavirüs(COVID-19) salgını (= salgın) nedeniyle Devlet yetkilileri tarafından vatandaşların sokağa çıkmamaları tavsiye edilmektedir. Buna ek olarak belirli risk grubundaki yurttaşların sokağa çıkmaları genelge vasıtasıyla yasaklanmıştır.