Mansuroğlu Mah. 288/3 Sok. No: 1 Selvili 2 Apt. A Blok K: 5 D: 19 Bayraklı / İzmir
+90 (232) 464 80 00
info@sakaryaalgan.com

Kategori: İş ve Çalışma Hukuku

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

A. Genel Bilgi  Bu yazıda kıdem tazminatına hak kazanma koşulları incelenmeksizin ne zaman istenebilir (= muacceliyet) olacağı, talep edilecek faiz türü, faizin işletilmesinde temel alınacak tarih, zamanaşımı süresi ve başlangıç tarihi, hesaplamada temel alınacak ücret, ispat yükünün kimde olduğu ve ne şekilde hesaplanacağı izah edilecektir. Kıdem tazminatının iş akdinin sona erdiği tarihte ödenmemesi durumunda ödenmeyen…
Read more

COVID-19 Salgınının İş Kazası Terimi ile Zorlayıcı Neden (İşK m. 25/III) Açısından Değerlendirilmesi

Giriş ¶1 İşyerinde çalışan bir kişiye (= işçiye) COVID-19 virüsü bulaşırsa bu vakanın “iş kazası” teşkil edip etmeyeceği yoruma muhtaçtır. ¶2 İş kazası terimi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (“5510 sayılı SSGK”) ile bireysel iş hukuku açısından farklı anlamlar taşır. A. 5510 Sayılı SSGK’nin 13. Maddesine Göre İş Kazası ¶3 SSGK’nin…
Read more

4857 Sayılı İş Kanununa Eklenmesi Düşünülen Taslak Hükme İlişkin Değerlendirme

COVID-19 salgını işyerlerinin faaliyetlerini ve işçileri doğrudan etkilemiştir. Bu çerçevede, bazı işyerleri faaliyetlerine son vererek işçileri ücretli izne yahut ücretsiz izne çıkartmış; bazıları bir kısım işçilerin sözleşmesini feshetmiş; bazıları ise kısa çalışma başvurusu yaparak faaliyetlerine devam etme kararı almıştır. Bu süreçte, dünya genelinde devletler işverenler ve işçiler lehine mali düzenlemeler içeren destek paketleri açıklamıştır. Bu…
Read more