Mansuroğlu Mah. 288/3 Sok. No: 1 Selvili 2 Apt. A Blok K: 5 D: 19 Bayraklı / İzmir
+90 (232) 464 80 00
info@sakaryaalgan.com

Kategori: Makaleler

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA SERBEST ÇALIŞAN HEKİMLER VE DİŞ HEKİMLERİNİN SORUMLULUĞU

24.03.2016 tarihinde kabul edilen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) amacı kişilerin özel hayatının gizliliği başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerinin korunmasıdır. Kanun, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini ve bu yükümlülükleri yerine getirirken uyacakları usul ve esasları ortaya koymaktadır. Kişisel veri Kanun’da “kimliği belirli ve belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her…
Read more

ARSA PAYININ ÖNEMİ İLE ARSA PAYININ DÜZELTİLMESİ DAVASI HAKKINDA DEĞERLENDİRME

            Türkiye’de meydana gelen depremler kentsel dönüşümün önemini ortaya koymuştur. Binalar doğal afetler neticesinde ya da kat maliklerinin iradesi ile karar alınarak yıkılabilmektedir. Yıkım neticesinde, kat malikleri arasında bir mutabakat olmaz ise, farklı konum ve özelliklerde bağımsız bölüme sahip olan kat maliklerinin arsa paylarının ne şekilde belirleneceği sorunuyla karşılaşılmaktadır. Bu çalışmada, sorunun çözümü için 6306…
Read more