Mansuroğlu Mah. 288/3 Sok. No: 1 Selvili 2 Apt. A Blok K: 5 D: 19 Bayraklı / İzmir
+90 (232) 464 80 00
info@sakaryaalgan.com

Mavi Kart Sahiplerinin Nüfus Kayıtlarına Konan Şerhlerin Kaldırılması İçin Neler Yapılabilir?

Mavi Kart Sahiplerinin Nüfus Kayıtlarına Konan Şerhlerin Kaldırılması İçin Neler Yapılabilir?

Ülkemizde 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun (“TVK”) 25. maddesi uyarınca Türk vatandaşlığından çıkma izni isteyen vatandaşların belirli haklardan yararlanabilmeleri için “mavi kart” isimli resmî belge tanzim edilmesi düzenleme altına alınmıştır (TVK m. 28).

Mavi kartla sahip kişiler, milli güvenliğe ve kamu hizmetine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, Türk vatandaşlarına sağlanan birçok haktan faydalanabilmektedir.

Ülkemizde, yakın zamanda, mavi kart sahibi çok sayıda kişinin nüfus kaydına çeşitli şerhler konulduğu (= Ç-138 ve Ç-141), bu şerhler sebebiyle ülkeye alınmadıkları ya da ülkeye alınmalarına karşın çıkmalarına izin verilmediği meseleleri basına yansımıştır. Bu konuda, mavi kart sahibi kişilerin vatandaşı oldukları yabancı ülke elçiliklerinin yeterli hukukî yardımı sağlamadıkları ve çözümü Türkiye Cumhuriyetine bıraktıkları bilinmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti tarafından mavi kart sahibi kişilerin aleyhine tesis edilen işlemlerin dayanağını 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 22. maddesi ile 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası oluşturmaktadır.

Diğer taraftan mavi kart sahibi kişiler aleyhine tesis edilen işlemlerin gerekçesiz olduğu, somut dayanaklarının bulunmadığı ve böylelikle “keyfi” uygulamaların ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Burada, idare tarafından tesis edilen işlemlerin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 23. maddesi (= Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti) ile Birleşmiş Milletler tarafından 16 Aralık 1966 tarihli, 2200A (XXI) sayılı Genel Kurul kararıyla kabul edilen ve 23 Mart 1976’da yürürlüğe giren Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin 12. maddesi çerçevesinde ele alınması gerekmektedir. Bunlara ek olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin yukarıda yer verilen kuralları tatbik ettiği Paşaoğlu v. Türkiye (Başvuru No: 8932/03, 8 Temmuz 2008) kararının da bu mesele açısından dikkate alınmalıdır.

Ülkemizde son dönemde yaşanan olaylardan ötürü çok sayıda mavi kart sahibinin nüfus kaydına dayanağı olmayan şerhler konulmuş ve mağduriyete yol açılmıştır. Mavi kart sahiplerinin bu gibi idari işlemlere karşı gecikmeksizin girişimde bulunmaları, hukuka aykırı işlemlerin iptalini sağlamaları açısından önemlidir.

*Bu makalede yer alan sorunlardan herhangi birini ayrıntılı olarak tartışmak isterseniz bizimle irtibata geçmenizi rica ederiz. 

**Bu makale hukukî sorunlar ve gelişmeler hakkında genel bilgi vermektedir. Belirli bir hukukî tavsiye sunmayı amaçlamamaktadır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir