Belediyeler Tarafından Gerçekleştirilen Hukukî El Atma İşlemine Karşı Hangi Yollara Başvurulabilir?

Belediyeler gerçek ya da tüzel kişilere ait taşınmazların imar planında kullanım amaçlarını (çocuk bahçesi, yol alanı vs.) değiştirebilmektedir. Bu hukukî el atma olarak karşımıza çıkmaktadır. Hukukî el atma işleminin tesis edilmesi hâlinde, maliklerin mülkiyet hakkı kısıtlanmış olduğundan, uzlaşma talebiyle belediyeye başvuruda bulunulması mümkündür. Uzlaşma talebi, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun Geçici Madde 6’da düzenlenmiştir. Hukukî el…
Read more