Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

A. Genel Bilgi  Bu yazıda kıdem tazminatına hak kazanma koşulları incelenmeksizin ne zaman istenebilir (= muacceliyet) olacağı, talep edilecek faiz türü, faizin işletilmesinde temel alınacak tarih, zamanaşımı süresi ve başlangıç tarihi, hesaplamada temel alınacak ücret, ispat yükünün kimde olduğu ve ne şekilde hesaplanacağı izah edilecektir. Kıdem tazminatının iş akdinin sona erdiği tarihte ödenmemesi durumunda ödenmeyen…
Read more