Klinik Psikologların İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Almaları Gerekir Mi?

Belediyeler, son zamanlarda, yetki sınırları dâhilinde faaliyet gösteren psikologların muayenehanelerinde sıklıkla denetimler yaptıkları ve bu denetimlerde işyeri açma ve çalışma ruhsatının varlığını sorguladıkları ve aleyhe işlem tesis ettikleri görülmektedir. Klinik psikolog, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun (“TST”) Ek Madde 13’e göre “psikoloji veya psikolojik danışma ve rehberlik lisans eğitimi üzerine…
Read more