Mavi Kart Sahiplerinin Nüfus Kayıtlarına Konan Şerhlerin Kaldırılması İçin Neler Yapılabilir?

Ülkemizde 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun (“TVK”) 25. maddesi uyarınca Türk vatandaşlığından çıkma izni isteyen vatandaşların belirli haklardan yararlanabilmeleri için “mavi kart” isimli resmî belge tanzim edilmesi düzenleme altına alınmıştır (TVK m. 28). Mavi kartla sahip kişiler, milli güvenliğe ve kamu hizmetine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, Türk vatandaşlarına sağlanan birçok haktan faydalanabilmektedir. Ülkemizde, yakın…
Read more