Mansuroğlu Mah. 288/3 Sok. No: 1 Selvili 2 Apt. A Blok K: 5 D: 19 Bayraklı / İzmir
+90 (232) 464 80 00
info@sakaryaalgan.com

Faaliyet Alanlarımız

Ceza Hukuku

Ekibimiz ceza hukuku alanında engin bir deneyime sahiptir.
Bu çerçevede soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamalarında müvekkilleri temsil ederek hukukî destek sağlamaktayız

İnsan Hakları Hukuku

Ekibimiz insan hakları hukuku alanında, temel hak ihlâllerini gözeterek müvekkillerini Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde temsil etmektedir.

İdare Hukuku

Ekibimiz idare hukuku alanında, müvekkillerin idari merciler nezdinde temsil edilmesi, idari başvuruların yapılması, idari işlemlere ve eylemlere karşı hukukî süreçlerin yürütülmesi ve kamulaştırma gibi alanlarda işler üstlenmektedir.

Gayrimenkul Hukuku

Ekibimiz projelendirme, imar planı ve ruhsatlandırma aşamalarını da kapsar şekilde gayrimenkul sektörünün her alanına ilişkin danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda ekibimiz gayrimenkul projeleri, gayrimenkul alım – satım işlemleri, kentsel dönüşüm projeleri, imar planları, ticari kiralama işlemleri, ÇED ve çevre izin süreçleri ile ilgili tecrübe sahibidir.

İş ve Çalışma Hukuku

Ekibimiz, kurumsal yönetim anlayışı çerçevesinde çalışan özlük dosyalarının hazırlanması ve denetlenmesi ile çalışan ve işveren arasındaki uyuşmazlıkların çözümü alanlarında hizmet vermektedir.

Ekibimiz çalışanların iş sözleşmelerinin sona ermesi safhasında danışmanlık hizmetine önem vermektedir. Bu çerçevede çalışanların alacaklarının hesaplanarak herhangi bir şekilde hak kaybına uğramalarının engellenmesi özellik arz eden hizmetlerimiz arasındadır.

Bununla birlikte, ekibimiz, toplu iş sözleşmesi müzakerelerinin yürütülmesi alanında da hizmet vermektedir.

Banka & Finans

Ekibimiz ticari bankaları, şirketleri, finans kuruluşlarını, yerli ve yabancı yatırımcıları her türlü finansal işlemde ve uyumluluk süreçlerinde temsil etmektedir.

Şirketler Hukuku ve Şirket Yeniden Yapılandırmaları

Müvekkillerimizi şirketin kuruluş aşamasından, yönetimi ve tasfiyesi aşamasına değin tüm hukukî süreçlerinde temsil etmekteyiz. Temsil faaliyetleri çerçevesinde, şirketin üçüncü kişilerle olan ilişkilerinin düzenlenmesi ve şirketin iç ilişkilerinin düzenlenmesi işlemleri yer almaktadır. Bu bağlamda, sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresi ile yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarının düzenlenmesi, şirket esas sözleşmesinin tanzimi ve tadili süreçlerinde hizmet vermekteyiz.

Ekibimiz, şirketlerde kurumsal yönetim süreçlerinin oluşturulması ve böylelikle şirketlerin uluslararası piyasaya entegre edilmesinin temini konusunda çalışmalar yürütmektedir.

Ekibimiz, birçok sektörde şirket birleşme, tür değiştirme ve devralmaları işlemlerinde müvekkillerini temsil etmektedir. Yeniden yapılandırma kapsamında şirketleri konkordato ve iflâs sürecinde de temsil etmekteyiz.

Taşıma Hukuku

Ekibimiz, deniz, hava ve kara taşıma hukuku alanlarında müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermektedir.

Sigorta Hukuku

Ekibimiz, müvekkillerinin sigorta şirketleri ile arasındaki ilişkilerine yönelik danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Ayrıca rücu ilişkisinden doğan davalarda müvekkillerini temsil etmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Ekibimiz, günümüzde veri güvenliğine ilişkin gelişen hassasiyet çerçevesinde şirketlerin bilişim altyapılarının güçlendirilmesi ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili düzenlemelere uyum sağlanması amacıyla alanında uzman kişilerle birlikte şirketlerin uyum sürecinde ve sonrasında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Vergi Hukuku

Ekibimiz, şirketlerin vergisel yönden yeniden yapılandırılmaları, vergi davalarının takibi, vergi incelemeleri sürecinde hukukî danışmanlık hizmeti transfer fiyatlandırması ve gümrük mevzuatı kapsamında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Uyuşmazlık Yönetimi

Uyuşmazlık yönetimi, müvekkillerimizin yerel ya da uluslararası hukuktan kaynaklanan uyuşmazlıklarına ilişkin süreçlerin takibini içermektedir. Ekibimiz, uyuşmazlıkların müzakere yoluyla çözümü başta olmak üzere, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurulması, tahkim ve dava takibi alanlarında hizmet vermektedir.

Uyuşmazlık yönetim sürecinde, müvekkillerimizin menfaatlerini önceleyerek taleplerine ulaşmalarını sağlayabilmek için kapsamlı ve özenli çalışmalar yürütmekteyiz.

Bize Ulaşın

Size En Hızlı Çözümü Üretebilmemiz İçin Lütfen Aşağıda Bulunan İletişim Formunu Doldurun